fbpx

NAUČTE SE MLUVIT POZITIVNĚ

VAŠE SLOVA VYTVÁŘEJÍ TO, O ČEM MLUVÍTE.

Když mluvíte, buďte vnitřně co nejvíce v harmonii. Můžete si i představit, jak po dobu konverzace vysíláte k ostatním vlny míru a lásky. Buďte si stále vědomi, jak lidé na vaše slova reagují. Pokud se brání, nejste-li v prostředí, které vás podporuje, nemluvte a nesnažte se ostatní přesvědčovat. Spolu se slovy vysíláte také velké množství energie; mluvte proto jen tehdy, když vám druzí naslouchají a vaše slova jim mohou něčím prospět. Pak se vám vrátí více energie, než jste vydali.

Pozitivní řeč, slova, která povznášejí vás i druhé, vytvářejí vyšší realitu, neboť každé vyřčené slovo tvoří s velkou silou to, o čem je.

Sledujte, jak komunikujete doma. Mnozí lidé vejdou do dveří a hned po pozdravu spustí a popisují všechny frustrující potíže, do kterých se během dne dostali. Mluvte raději o věcech, které pro vás mají nějaký hlubší význam. Povídejte o nějakém vhledu nebo objevu, ke kterému jste během dne došli. Podělte se o pozitivní zážitky, které jste toho dne měli. Rozhovor o pozitivních, smysluplných věcech povznáší vaši energii i energii druhých lidí a prohlubuje vaše spojení.

Někdy se bojíte mluvit o nějakém svém přesvědčení, zejména není-li pozitivně přijímáno většinou. Možná se vám tak vzdáleně připomíná nějaký minulý život, kde jste byli za vyslovení své pravdy odsouzeni. Někteří se domníváte, že když budete říkat, co si myslíte, ostatní vás nebudou milovat, a potlačujete věci, které jim ale potřebujete říct. Možná máte strach promluvit, a tak děláte dočasně věci, které ve skutečnosti dělat nechcete. Takovým chováním však potlačujete stále více energie, která dříve nebo později vyjde na povrch jako výbuch zloby nebo slz.

Není třeba potlačovat své myšlenky nebo pocity; své myšlenky můžete vyslovit, když se objeví. Dělejte to však láskyplně a tak, abyste tím posloužili druhému člověku. Je daleko lepší dát lidem šanci milovat vás takové, jací jste, než se chovat způsobem, o němž se domníváte, že jejich lásku k vám vyvolá. Předstírat, že jste někým, kým ve skutečnosti nejste, můžete jen dočasně. Je daleko lepší dát druhému člověku příležitost milovat vás takové, jací jste, hned od počátku. Řekněte si: „Jsem hoden/hodna lásky. Budu milován/a, i když budu dávat najevo svá přání a potřeby.“

Z počátku, když začnete vyjadřovat své pocity, nebudete možná jednat vždycky tak láskyplně, jak byste chtěli. Milujte se tedy za to, že jste měli odvahu promluvit, a potvrďte si, že napříště budete ještě láskyplnější a budete mluvit o něco více jako vaše vyšší já. Lidé, kteří jsou zvyklí si dělat vše po svém, nebudou asi příliš šťastní, když se začnete projevovat. Neberte jim jejich překvapení nebo zklamání a nadále mluvte pravdivě. Mluvte se záměrem pomoci druhému člověku; nesvádějte na něj žádnou vinu, mluvte láskyplně a převezměte na sebe zodpovědnost za to, jak se cítíte. S vaším duchovním zráním roste i síla vašich slov.

S vaším duchovním zráním roste i síla vašich slov.

Máte schopnost povznést energii druhých lidí, když je povzbudíte, nebo ji naopak srazit svou nešikovnou kritikou. Pokud najdete na lidech něco ke kritizování, uvědomte si, že právě v této oblasti je můžete nejvíce posílit. Přistihnete-li se, jak někoho v duchu kritizujete, vezměte daný problém a představte si, jak se v této oblasti daný člověk vyvíjí a roste.
Až duchovně porostete, lidé se na vás budou obracet, abyste je v jejich růstu vedli. Vaše schopnost patřičně na to zareagovat je velmi důležitou dovedností. Správná odpověď na jejich prosbu, podaná správným způsobem, může obrovsky ovlivnit jejich schopnost růst. Dobrá odezva lidi vždycky posiluje. Obrací je k jejich dalšímu kroku a usnadňuje jim podniknout ho.

Když mluvíte k lidem, říkáte jim pravdu, i když si myslíte, že by to mohlo zranit jejich city? Zklidněte se a vylaďte se do svého středu dřív, než jim odpovíte na jejich prosbu. Myslete na to, co chcete říct. Zeptejte se svého vyššího já, jestli jim opravdu pomůže, když je opravíte nebo jim dáte nějakou radu. Jsou připravení vaši radu slyšet, nebo tím naopak přerušíte vaše spojení? 

Někdy je lepší o svých pozorováních nemluvit; každá myšlenka nemusí být vyslovena nahlas. Někteří lidé nemusí být ještě připraveni vyslechnout, co jim chcete říci.

Je lepší říkat jen takové věci, které lidem v něčem poslouží. Cokoliv se dá vyjádřit láskyplně a způsobem, které druhé posílí. Pravá energie lásky je vždycky cítit. Pokud je vaším zájmem druhé lidi milovat a sloužit jim, a pokud to, co říkáte, vychází z vašeho srdce, pak budete druhým pomáhat v růstu. Vždycky se najde vyšší pravda – způsob, jak říkat věci tak, že z toho druzí vyjdou s dobrým pocitem ze sebe sama. Pokud chcete opravit jednání druhých a poradit jim lepší způsob, jak něco udělat, naučte se říkat to způsobem, který jim poslouží a umožní jim mít ze sebe dobrý pocit.

Osobnosti lidí asi nebudou mít pokaždé radost z toho, co jim říkáte. Někdy jim pravda, kterou jim sdělujete, nemusí být na osobnostní úrovni příjemná. Vychází-li však vaše komunikace ze srdce a odehrává se s cílem sloužit, je darem, který přispěje k růstu druhého člověka.

Dříve než promluvíte, zeptejte se sami sebe, jak to, co se chystáte říci, přispěje ke zlepšení života druhých lidí.

Ptejte se: „Jak přispívám lidem tím, co jim říkám? Pomáhá jim to růst?“ Pokud chcete jen ventilovat svou zlobu, raději k lidem nemluvte. Napište třeba dopis, který nepošlete, nebo si mluvte nahlas jen tak pro sebe, dokud nebudete schopni promluvit s nimi zodpovědně, láskyplným způsobem. Na vyšší úrovni komunikování se neobviňuje a nepřisuzuje se chyba tomu druhému. Vyšší komunikace vytváří mezi lidmi otevření, která jim pomáhají růst. S láskou vyslovená pravda druhým poslouží, převezmete-li navíc zodpovědnost za své pocity a nebudete nikoho jiného vinit za to, jak se právě cítíte. Mluvte o svých myšlenkách a pocitech taktně a laskavě a z dlouhodobého hlediska získáte daleko víc, než když mluvíte rozzlobeně.

Začnete-li svůj rozhovor chválou a uznáním druhého člověka, obrátíte k sobě lépe jeho pozornost. Sami jste si možná všimli, že když vám někdo blahopřál nebo vás chválil, cítili jste se dobře a danému člověku jste více naslouchali. Uznávejte lidi a budete mít pozornější posluchače. A co když s vámi lidé, které milujete, nemluví na tak hluboké a smysluplné úrovni, na jaké byste si přáli? Začněte s nimi mluvit telepaticky. Pošlete jim mentální zprávu, že je milujete a akceptujete přesně takové, jací jsou. Rozhodněte se, že na ně budete mluvit jen tehdy, budete-li moci říct něco láskyplného, co by je podpořilo. Časem si všimnete, že vám naslouchají častěji, a tak budete mít stále více příležitostí zkontaktovat se smysluplnějším způsobem.

Jedna žena byla zklamaná, protože její muž jí neprojevoval své city. Neřekla mu však, že by si přála mít více něžnosti, byla mrzutá a chovala se chladně. Muž nepochopil její zprávy a ona byla čím dál více frustrovaná. Neměla pocit, že by bylo správné prostě požádat o to, co chtěla mít. Jednoho dne se rozhodla, že mu přímo řekne, jak se cítí, aniž by ho obviňovala nebo mu přisuzovala chybu. Začala mu říkat, co má na něm a v jejich vztahu ráda. Poslouchal. Řekla mu, že příležitostná objetí pro ni hodně znamenají a že jí chybí vyjadřování jeho citů. To si on nikdy neuvědomil a vysvětlil jí, že u nich v rodině se city projevovaly jen v případě, že byl někdo v úzkých. Podle něj znamenalo fyzické projevení citů zprávu, že ten druhý je slabý. Z rozhovoru žena více pochopila jeho odpor k fyzickým projevům citů a on si více uvědomil její potřebu je mít. Poté byli oba schopni začít na tom pracovat a hledat vzájemně přijatelné řešení.

Zaměříte-li se u druhých lidí na chování, které se vám nelíbí, můžete u nich právě takové chování ještě podpořit. Jednou z cest, jak usnadnit lidem reagovat na vyšší úrovni, je chválit tu oblast jejich chování, která se vám líbí. Vyzkoušejte to se svým milovaným nebo milovanou. Kdykoli udělá něco, co se vám bude líbit, pochvalte ho nebo ji. A ignorujte jednání, které se vám nelíbí.

Jeden muž to tak dělal ve vztahu ke své ženě a byl překvapen, kam je to zavedlo. V minulosti ji neustále nabádal, aby shodila kila, která přibrala, a často si dělal legraci z jejích stravovacích návyků. Teď se rozhodl uznale komentovat její vzhled, kdykoliv vypadala dobře, a chválil ji, kdykoli jedla zdravě. Začal se k ní chovat jako dřív, když se vzájemně seznamovali, a snažil se, aby se cítila milována a ceněna. Když ji přestal kritizovat za přebytečná kila, reagovala na to pomalou přeměnou svých stravovacích zvyklostí a nakonec krásně zhubla. Kritika lidi téměř vždycky znepřátelí a ztíží jim změnu jejich chování. Většina lidí bude více reagovat na chválu než na kritiku.

Jak byste reagovali, kdyby k vám přišel váš partner s tím, co všechno mu/jí na vás líbí? Pravděpodobně byste takové věci dělali častěji. Asi byste také více naslouchali i ostatním věcem, které by vám říkal/a. Když se soustředíte na to dobré, co v lidech je, posilujete je, aby mohli svým chováním vyjadřovat svou dobrotu.

Můžete mít, co chcete, když se vyjadřujete přesně.

Chcete-li hladkou, jasnou komunikaci, pak se před začátkem rozhovoru přesvědčte, je-li na to ten správný čas a jestli druhý člověk opravdu naslouchá. Abyste mohli opravdově komunikovat, potřebujete kontakt. Mluvte jen tehdy, máte-li spojení, protože jinak budete pouze bezúčelně vydávat energii a můžete se cítit vyčerpaně. Promyslete si pár specifických otázek, protože je lepší soustředit se jasně na pár témat, než se snažit probrat toho příliš mnoho.

Každá komunikace začíná obrazem nebo pocitem z toho, o čem chcete mluvit. Schválně zkuste požádat pár přátel, aby vám řekli, co se jim vybaví, když je poprosíte, aby si představili krásnou louku. Každý si vybaví takový obrázek, který bude pro něj nebo pro ni příznačný. Jednotlivé představy se mohou od sebe navzájem i od té vaší dost lišit. Proto si někdy s lidmi neporozumíte. Myslíte si, že jste něco řekli, zatímco váš protějšek pod tím chápe něco zcela jiného. Prezentujte své myšlenky tak jasně, jak jen to je možné, a dávejte pozor na odezvu partnera, abyste se ujistili, že rozumí, co tím míníte.

Lidé filtrují vše, co slyší, přes svůj systém víry. Zabarví si vaši zprávu svými myšlenkami a emocemi. Řeknete třeba partnerovi: „Přál/a bych si, abys umyl/a nádobí.“ Váš partner ale uslyší: „Nikdy nic neuděláš, kéž bys aspoň sem tam s něčím pomohl/a.“ nebo dokonce „Jsem z našeho vztahu vážně nešťastný/á.“ Zpráva jim může vyznít zcela odlišně, i když vy nemyslíte na nic jiného, než jak jste dnes unavený/á. 

To, co řeknete, se často může velmi lišit od toho, co druzí lidé slyší.

Mluvte spíše o tom, co chcete. Lidé obvykle dávají přednost jasnému rámci, než vágním, nedefinovaným očekáváním. Řekněme například, že vaše děti nebo pomocnice v domácnosti vám jdou pomoci s úklidem bytu. Pokud tento úklid zahrnuje spoustu drobných prací, které jsou pro vás důležité, požádejte přesně o to, co mají udělat. Mnozí lidé očekávají, že ostatní budou mít stejnou představu uklizeného bytu. Pro jednoho je čistá kuchyň umyté nádobí a prázdná pracovní plocha kuchyňské linky. Pro druhého to znamená vyleštěné příbory, čistá dvířka linky a vyleštěnou podlahu. Pokud nejste ve svém vyjadřování přesní, můžete se dočkat zklamání ze špatné práce. Zatímco vaši pomocníci dělají podle nich špičkovou práci, vaše představy to nenaplní, a to vše jen díky nedorozumění.

Můžete komunikovat jako vaše vyšší já. Dříve než promluvíte, se na chvilku zastavte a zeptejte se: „Jak mluvit jako vyšší já? Co bych říkal/a jinak?“ Tak přivádíte energii svého vyššího já do centra komunikace v krku. Studujte, co by asi řeklo vaše vyšší já. Přivedete-li energii svého vyššího já do všech svých rozhovorů, rozšíří se ve vašem životě harmonie, mír a láska. Když to uděláte, můžete skutečně prospět ostatním, neboť je posílíte svými slovy i myšlenkami.

* * *

~ z knihy Duchovní růst, Sanaya Roman