fbpx

Kineziologie je řešením řady našich problémů

Kineziologie One Brain® je metoda, která dokáže odhalit a odstranit problémy z minulosti hluboce zasunuté v podvědomí, které nás často obtěžují dodnes. Poskytuje lidem  MOŽNOST VOLBY tam, kde nyní pociťují, že volbu nemají.

Řekni mi, jak se cítíš a já ti řeknu, kam ve svém životě směřuješ.

Kde vznikla a jaký způsob práce nabízí kineziologie – metoda One Brain®?
Kineziologie - Lada Chrástná

Kineziologie One Brain® je jedna z nejznámějších metod alternativní medicíny. Uznávají ji i mnozí učitelé, psychologové i lékaři. Základy metody kineziologie vypracoval americký chiropraktik doktor George Goodheart v 60. letech minulého století. Během několika let vzniklo z jeho základů mnoho různých odvětví, z nichž jedno se nazývá One Brain® (Jednotný mozek). Jeho zakladateli jsou Gordon Stokes (spoluzakladatel Mezinár. asociace kineziologů), Daniel Whiteside (průkopník Genetiky chování), kteří se z počátku zaměřovali na nápravu neschopností učit se (dyslexii).

Proč nejsme v harmonii? Kvůli nezpracovaným emocím z minulosti.

V životě každého člověka nejsou jen chvíle pohody a spokojenosti. Často tomu bývá naopak. Zakoušíme nepříjemnosti ať už v podobě zdravotních problémů nebo vnitřní disharmonie, která má vliv na naše chování. Působí na nás stres, můžeme se cítit nepochopeni, nevěřit si, žárlit nebo upřednostňovat potřeby druhých nad svými vlastními. Všichni to známe z našich vlastních zkušeností.

Odblokování minulých traumat může změnit naši budoucnost.

Odblokování našich negativních emocí minulosti mění přítomnost – necítíme již v přítomnosti na dané téma stres, přistupujeme jinak k sobě i našemu okolí. Jelikož naše pocity v přítomnosti vytvářejí budoucnost, měníme také naši budoucnost.

Více o oblastech, které lze řešit, čtěte zde >>>

Účinek kineziologie One Brain® je ve snížení stresu, kdy cílem je, aby se obě mozkové hemisféry (pravá i levá) dostaly do souladu v komunikaci a integraci.

Pravá mozková hemisféra je ženskou složkou našeho já, je mateřská, nesoudí, nemá ohraničené vnímání. Situaci posuzuje jako celek, dívá se holistických pohledem a zahrnuje v sobě také umělecké schopnosti i cítění. Vnímá prostorově, ne však časově. Rozvíjí práci s barvami, obrazy, symboly.

Levá mozková hemisféra, představující naši mužskou složku, se vyznačuje logickým uvažováním, kontrolou, analýzou, úsudkem, vnímá lineárně a zaměřuje se na detail. Dokáže se orientovat časově. Existuje v ní důležitá oblast zodpovědná za naše „přežití“, jež ve vypjatých, silně stresových situacích vypíná 75 i více % mozku (celou pravou hemisféru a levý přední mozek). Neurologická reakce na negativní informaci tak nabývá formy neurologické blokády.

Mozek funguje jako tzv. „automatický pilot“, bez logiky uvažování. V takovém případě, kdy je odpojena (zablokována) schopnost alternativní volby v rozhodování a kreativitě, nejsme schopni správně logicky jednat a opakujeme tytéž staré, neproduktivní reakce. Negativní zážitek způsobí zablokování energetického proudění na mozkové úrovni a následně i v příslušné části těla. Výsledkem velmi často bývají bolesti hlavy, zad, různé alergie, obezita, fobie a některé druhy závislostí.

Sama na sobě a později i na lidech, obracejících se na mě o pomoc, jsem poznala překvapivé účinky této metody. Nabízím tyto zkušenosti v mé poradně v Praze.

Jaká je úspěšnost této metody?

Největší šance má každý, kdo se chce vědomě podílet na zlepšení svého stavu, kdo opravdu touží po pomoci a není jen čekatelem na to, co s ním bude a co za něj okolí (lékaři) vyřeší. Dospělý člověk se svými zkušenostmi, nebo právě kvůli nim, se leckdy brání svůj problém vidět, přijmout odpovědnost za své rozhodnutí.

Jak je tomu ale u dítěte?

Jsem ráda, že mnoho učitelů i rodičů se začalo zajímat o metodu kineziologie One Brain®, která přináší nový, tvořivý a chápající přístup. Děti jsou oproti dospělým „nezkažené“ předsudky. Strachům a systému přesvědčení je učíme my. Působíme na ně tak, jak jsme byli vychováváni. Je to často nekonečný koloběh, který je dobré rozpojit. Např. dospělý člověk, který byl v dětství vychováván ve strachu a úzkosti, přijímá toto za přirozený vzorec svého chování a podobným způsobem může vychovávat své děti. V okolí se setkávám často s tím, že dospělí své děti straší: „Když to neuděláš, tak…“ nebo „Musíš být takový, aby…“ apod. Děti nedostávají možnost volby, nerozvíjí se jejich jedinečnost a originalita. Místo toho, jsou nuceni vidět jen jeden z možných směrů.

Jak pracuji při kineziologii a jaký je následný postup?
Kineziologie 13

V systému kineziologie One Brain® používám tzv. svalový test. Mozek – náš jedinečný biologický počítač – reaguje na otázku jemným stažením nebo uvolněním svalů. Pouze jemně zatlačím svou dlaní na mírně předpaženou ruku klienta a tím získám zpětnou vazbou na otázku. Záporná emoce svaly oslabuje, kladná naopak zpevní. Tím se dopracuji k potřebné informaci a díky tomu jsem schopna odhalit i problémy zasunuté hluboko v podvědomí.

Odpovídající technikou, jež je velmi jednoduchá (nenáročné cviky, pohyby, akupresura, barevná terapie, světelné působení aj.) pak blokádu jemně, avšak účinně odstraním.

Více o oblastech, které lze řešit, čtěte zde >>>

Může touto metodou pracovat každý sám, nebo je vždy nutná pomoc již zkušeného kineziologa?

Doporučuji pracovat se zkušeným kineziologem (úroveň Consultant Facilitátor), který má všech 13 stupňů Kineziologie One Brain®. Člověk si sice může pomoci i sám, ale je třeba, aby se dobře naučil vše, co tato metoda obnáší. Studium metody trvá několik let, kdy se procvičuje mnoho technik pomáhajících při uvolnění stresu.

Šance pro všechny

Člověk se vlivem zkušeností často sám k sobě chová destruktivně, sám sebe „ničí“. Za každou cenu se snaží vyhovět okolí, aby „přežil“ , i když vnitřně to tak necítí a nesouhlasí s tím. Dělá to proto, aby se zavděčil druhým, aby si zasloužil nebo vynutil lásku, které cítí nedostatek. Jeho frustrace bývá příčinou mnoha nemocí.

Je třeba mít se rád i se svými chybami a tak pohlížet i na své okolí. Je rovněž důležité umět vyjádřit své pocity, říci svůj nesouhlas a umět se za sebe postavit. Mnohá nedorozumění v mezilidských vztazích vznikají z nesprávné komunikace. Smyslem metody kineziologie One Brain® je rovněž naučit se, že máme v životě volbu. Vidíme-li volbu, pociťujeme „jednotu těla, mysli i ducha“. A cítíme-li tuto jednotu – jsme zdraví.   Více o oblastech, které lze řešit, čtěte zde >>>

Co bych doporučila?

Musím zdůraznit, že nejsem léčitelka a neřeším choroby. Pracuji s negativními emocionálními zážitky a se stresem, který je s nimi spojen. Tím pomáhám klientům najít vhodná řešení, která jim vyhovují a která řeší jejich problémy. Klienti objevují sami sebe, lépe chápou své reakce, svůj život.  Každý jedinec je původcem svých problémů, ale také nejlepším zdrojem jejich řešení.

Portret-Lada-Chrastna-4

~

Lada Chrástná

publikováno: 5. 6. 2019

zdroj: vlastní praxe a články o kineziologii